Книги Дисертации Периодика Статии
 
 
Заявка за търсене:
Търси в поле:
Електронен каталог книги - Представя библиотечни документи – книги, карти, атласи, CD на български и чужди езици – постъпили във фонда на библиотеката след 1994 година. В момента се работи по разширяването на електронния каталог с допълване на информация от традиционните книжни каталози. Процесът е продължителен и ако търсеното от Вас заглавие не може да бъде намерено, моля да се обърнете към служител на библиотеката.
База данни Дисертации - Представя дисертации на български и чужди езици, постъпили във фонда на библиотеката след 1994 година. В момента се работи по разширяването на електронния каталог с допълване на информация от традиционните книжни каталози. Процесът е продължителен и ако търсеното от Вас заглавие не може да бъде намерено, моля да се обърнете към служител на библиотеката.
База данни Периодични издания - Съдържа библиографски записи на научни и научно-приложни списания и периодични сборници по аграрни науки, трайно съхранявани в библиотеката от 1962 година до днес. Модулът се обогатява ежедневно чрез добавяне на информация за получаваните в библиотеката нови заглавия и броеве от научна периодика.
База данни Аналитично описание на статии - Представя информация за статиите, публикувани в български научни и научно-приложни списания в аграрната област, получавани в Централна селскостопанска библиотека.

Обслужването с библиотечни документи се осъществява в читалнята на библиотеката или по Междубиблиотечно заемане. За повече информация вижте на
http://www.iae-bg.com/library/services/
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.